PSYCHOLOG BESKYDY

MGR. TEREZA ODSTRČILOVÁ

Psychologické poradenství

S čím vám mohu pomoci

Rodinná terapie

pro rodiny, které chtějí společně pracovat na změně. Klienta v rodinné terapii nevnímáme jen jako jednotlivce, ale pohlížíme na něj jako na součást konkrétního rodinného systému. 

1000,- /60 minut

Párová terapie

pro manžele a partnery, kteří cítí potřebu řešit své vztahové potíže. Vedle obsahu sdělení je pozornost zaměřena na proces komunikace, resp. vztahový vzorec, který pár vytváří.

1000- /60 minut

individuální psychologické poradenství

pro ty, kteří hledají pomoc při hledání cesty v různých životních situacích nebo průvodce osobnostním rozvojem.


1000,- /60 minut 


                                 CHCETE SI DOMLUVIT TERMÍN SETKÁNÍ?                             ZAVOLEJTE V PONDĚLÍ NEBO VE ČTVRTEK V ČASE 10:00 - 12:00 NA TEL. ČÍSLO 737 215 700.                                      BĚHEM TERAPIE A VÝUKY SE MI NEDOVOLÁTE.                              


Aktuální akce

V současnosti nepřijímám další klienty. Rozhovor pro časopis Vlasta

Rozhovor (nejen) o vlivu digitálních technologií na náš život najdete v časopise Vlasta. Děkuji Hance Halfarové za její otázky a Jiřímu Zerzoňovi za fotografie.

Jaroslava Stránská

vedení / Centrum pro děti a rodiče 

Dětský svět - Bublinka 

Psycholožku Terezu Odstrčilovou jsem oslovila, s přáním pořádat v našem dětském centru pravidelné přednášky, besedy pro maminky na různá témata týkající se péče o děti, výchovy, vztahů v rodině atd.

Terezka souhlasila a již druhým rokem tyto besedy pořádáme a těší se velkému zájmu.

Zúčastnění si odnesou nejen odpovědi na své otázky, ale i jiný způsob pohledu na dané téma.

Pro maminky v našem dětské centru jsou setkání s Terezkou velmi příjemná a přínosná. Mohu jen doporučit ! :)

www.bublinkafren.cz