PSYCHOLOG BESKYDY

MGR. TEREZA ODSTRČILOVÁ

Psychologické poradenství

S čím vám mohu pomoci

Rodinná terapie

pro rodiny, které chtějí společně pracovat na změně. Klienta v rodinné terapii nevnímáme jen jako jednotlivce, ale pohlížíme na něj jako na součást určitého, konkrétního rodinného systému. 

Párová terapie

pro manžele a partnery, kteří cítí potřebu řešit své vztahové potíže. Vedle obsahu sdělení je pozornost zaměřena na proces komunikace, resp. vztahový vzorec, který pár vytváří.

individuální psychologické poradenství

pro ty, kteří hledají pomoc při hledání cesty v různých životních situacích nebo průvodce osobnostním rozvojem.


       CHCETE SI DOMLUVIT TERMÍN SETKÁNÍ? ZAVOLEJTE, PROSÍM, NA TEL. ČÍSLO 737 215 700.  BĚHEM TERAPIE A VÝUKY SE NEDOVOLÁTE, ALE ZAVOLÁM VÁM ZPĚT. NEBO MI NAPIŠTE NA ADRESU TEREZA@PSYCHOLOG-BESKYDY.CZ          


Aktuální akce

Od 1. 11. 2021 je provozovna na nové adrese. Těším se na setkání ve Frýdlantě nad Ostravicí (5. května 449).

Rozhovor pro časopis Vlasta

Rozhovor (nejen) o vlivu digitálních technologií na náš život najdete v časopise Vlasta. Děkuji Hance Halfarové za její otázky a Jiřímu Zerzoňovi za fotografie.

Jaroslava Stránská

vedení / Centrum pro děti a rodiče 

Dětský svět - Bublinka 

Psycholožku Terezu Odstrčilovou jsem oslovila, s přáním pořádat v našem dětském centru pravidelné přednášky, besedy pro maminky na různá témata týkající se péče o děti, výchovy, vztahů v rodině atd.

Terezka souhlasila a již druhým rokem tyto besedy pořádáme a těší se velkému zájmu.

Zúčastnění si odnesou nejen odpovědi na své otázky, ale i jiný způsob pohledu na dané téma.

Pro maminky v našem dětské centru jsou setkání s Terezkou velmi příjemná a přínosná. Mohu jen doporučit ! :)

www.bublinkafren.cz