Moje filozofie


foto Jiří Zerzoň
foto Jiří Zerzoň


Ve své práci s respektem k pevným hranicím daným odbornými znalostmi čerpám nejen ze zkušeností z psychologické praxe, ale také z osobních zkušeností.

Můj postoj k životu formovalo zvládnutí zdravotních potíží a především vědomí blízkosti smrti. 

Vycházím z bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu zdraví a při práci reflektuji vedle duševní a vztahové stránky, také tělesnou a duchovní.

Kurz terapie partnerského vztahu pod vedením Mgr. Jana Knopa a Mgr. Marie Zemanové.

Psychoterapeutický výcvik rodinné systemické terapie v Institutu rodinné terapie Praha.

Sebezkušenostní kurzy arteterapie, dramaterapie, rodinné konstelace, holotropní dýchání, iniciační rituály.

Zakotvila jsem s manželem a třemi dětmi v Beskydech. Podílím se na mediálním vzdělávání a sebepoznávacích aktivitách pro děti v lesní komunitní škole Hnízdo, kde naše děti "žijí v přítomnosti a učí se pro budoucnost".