Moje filozofieVe své práci s respektem k pevným hranicím daným odbornými znalostmi čerpám nejen ze zkušeností z psychologické praxe, ale také z osobních zkušeností.

Můj postoj k životu formovalo zvládnutí zdravotních potíží a především vědomí blízkosti smrti. 

Další vlivy zahrnují sebezkušenostní kurzy arteterapie, dramaterapie, rodinné konstelace, holotropní dýchání, iniciační rituály.

Velkým zdrojem (sebe)poznání je pro mě život s mužem a třemi dětmi. 

Vycházím z bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu zdraví a při práci reflektuji vedle duševní a vztahové stránky, také tělesnou a duchovní.

Kurz terapie partnerského vztahu pod vedením Mgr. Jana Knopa a Mgr. Marie Zemanové.

Psychoterapeutický výcvik rodinné systemické terapie v Institutu rodinné terapie Praha.