Psychologické poradenství

S čím vám mohu pomoci

Individuální psychologické poradenství

Kč 1000,- / hodina

Pomoc při hledání cesty v různých životních situacích, např.

 • Problémy v mezilidských vztazích
 • Zvládnutí životní krize
 • Depresivní stavy
 • Úzkostné stavy
 • Psychosomatické potíže
 • Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie
 • Osobnostní rozvoj

Setkání trvají dle domluvy 60 až 120 minut. 

Rodinné poradenství

Kč 1000,- / hodina

Pomoc pro rodiny, které chtějí změnit nepříznivou životní situaci, např. 

 • Problémy ve vztazích rodič a dítě (i dospělé dítě)
 • Výchovné problémy
 • Psychosomatické potíže
 • Změny v rodinném uspořádání, např. rozvod, úmrtí partnera, narození dalšího dítěte

V rodinné terapii je klient nahlížen jako součást konkrétního rodinného systému. Změna u jednotlivce ovlivňuje celý systém vztahů a ten ovlivňuje jednotlivce. Při společné práci věnuji pozornost stránce tělesné, duševní, vztahové i duchovní, protože všechny tyto aspekty spolu souvisí jak u jednotlivce, tak v dynamice vývoje celé rodiny. 

Párová terapie

Kč 1000,- / hodina 

Psychologická pomoc pro manžele a partnery, kteří cítí potřebu řešit své vztahové potíže. Vedle obsahu sdělení je pozornost zaměřena na proces komunikace, resp. vztahový vzorec, který pár vytváří.

Setkání trvají dle domluvy 60 až 90 minut. 

Jóga

15 let zkušeností s vedením lekcí jógy. 

Masáže

Tělo je jedinečným partnerem v procesu sebepoznání. Každá masáž je provázením klienta na jeho jedinečné cestě.