Čtenářské tipy

15.07.2017

Schnabel, Ulrich (2014). Umění zahálky, aneb Rozkoš z nicnedělání. Praha: Dauphin.

Michie, David (2016). Dalajlamova kočka a síla meditace. Praha: Synergie Publishing SE.

Trapková, Ludmila; Chvála, Vladislav (2004). Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál.

Kast, Verena. (2004). Otcové - dcery, matky - synové, Práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě. Praha: Portál.