Psycholog - jak pracuji

Ve své práci s respektem k pevným hranicím daným obdornými znalostmi čerpám nejen ze zkušeností z psychologické praxe, ale také z osobních zkušeností.

Můj postoj k životu formovalo zvládnutí zdravotních potíží a především vědomí blízkosti smrti. Další vlivy zahrnují sebezkušenostní kurzy arteterapie, dramaterapie, rodinné konstelace, holotropní dýchání, iniciační rituály.

Systemický přístup, který pracuje na změně v kontextu dynamického systému vztahů, je pro mě nejen způsobem práce s klienty, ale i optikou, kterou pozoruji svět, resp. sebe sama ve světě.

Vycházím z bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu zdraví a při práci reflektuji vedle duševní a vztahové stránky, také tělesnou a duchovní.

Klient je součástí dynamického systému a sám je takovým systémem. Vše se mění, vyvíjí a já Vám mohu pomoci hledat vaši cestu, jak stále znovu nalézat rovnováhu.

Zároveň vím, že za tímto velkým koloběhem věcí, je řád a za ním tichá radost.

Kurz terapie partnerského vztahu pod vedením Mgr. Jana Knopa a Mgr. Marie Zemanové.

Psychoterapeutický výcvik rodinné systémické terapie v Institutu rodinné terapie Praha.